PRODEJ, VÝROBA, INSTALACE A SERVIS MĚŘÍCÍ A ZKUŠEBNÍ TECHNIKY

Měření sklonu

logo
Měřidla

ZÁKLADY měření libelami firmy WYLER

1. Co je to SKLON?

Úhel definuje rozdíl mezi dvěma přímkami g1 a g2 v rovině. Úhel bude vytvořen překřížením přímek g1 a g2.

Sklon je specifický úhel ve vztahu k úhlu vytvořeného mezi liniemi g3 a g4. Vodorovná čára g4 leží v průsečíku svislé roviny E2 a horizontální (referenční) roviny E1, která musí být naprosto vodorovná.

Přístrojem,  libelou pro měření sklonu lze detekovat nejen úhel, ale také, v souvislosti na délce základny, může být definována výšky bodu (topografie povrchu). Tato skutečnost a jednoduché používání elektronického měřícího přístroje sklon umožňuje efektivní měření geometrie obráběcích strojů vodicích ploch a stolů.

2. Co je pozitivní , respektive negativní sklon?

Pozitivní sklon je, když přímka resp. rovina je ve směru měření skloněna vzhůru. Negativní sklon je když přímka nebo rovina klesá.

3. Reverzní měření.

Díky reverznímu měření, je možné zjištění odchylky  libely, stejně jako zjištění náklonu povrchu na kterém je přístroj umístěn. Jak je uvedeno v následujícím příkladu, je možné definovat:

I.  Nulový bod, odchylka samotného přístroje – vodováhy.

II. přesný sklon objektu, který má být měřen, vztažen k absolutnímu těžišti

Měřící přístroj musí být umístěn na čistý vodorovný povrch v definovaném a vyznačeném místě. Naměřená hodnota je hodnota „A“. Přístroj je pak otočen o 180 ° a znovu umístěn přesně na stejném místě. Druhá hodnota je hodnota „B“.

4. Jednotky používané frmou WYLER pro měření sklonu.

V závislosti na velikosti úhlu jsou používána jednotlivé jednotky. Zjednodušeně řečeno. Mohou bý definovány dvě základní jednotky pro malé a velké sklony.

Pro velké sklony

xx°xx’xx’’ Deg / Arcmin / Arcsec
xx,xx DEG Degree with two digits
x,xx Rad Radiant
x,xx mRad Milliradiant
x,xx % Percent
xx,xx’’/10’’ Inch / 10 inch
xx,xx’’/12’’ Inch / 12 inch
gon New degree

 

Pro malé sklony

xx°xx’xx’’ Deg / Arcmin / Arcsec
xx,xx DEG Degree with two digits
x,xx mRad Milliradiant
x,xx µRad Microradiant
x,xxx mm/m Height in [mm] related to base length of 1 m
x,x µm/m Height in [µm] related to base length of 1 m
x,x mm/0.5 m Height in [mm] related to relative base length of 0,5 m
xx,xx’’/10’’ Inch / 10 inch
xx,xx’’/12’’ Inch / 12 inch

 

5. Vztah mezi nejčastěji používanými měřícími jednotkami.

6. Co znamená 1 um/m ?

Je docela těžké si představit úhel o velikosti 1 um / m. Pomocí malého matematického triku se stává představitelné. Vynásobením délky „L“ a výšku „H“ o faktor 1000 (vztah zůstává stejný).

 

 

 

 

Pro srovnání: lidský vlas má průměr přibližně 50 až 75μm!