PRODEJ, VÝROBA, INSTALACE A SERVIS MĚŘÍCÍ A ZKUŠEBNÍ TECHNIKY

TESTO

logo

DODÁVANÁ MĚŘIDLA

Firma TESTO nabízí propracované varianty měřících přístrojů a služeb pro široké spektrum použití. Vybrané měřidla a obory nyní nabízíme.

TEPLOMĚRY
V nabídce je celá řada různých teploměrů kontaktních i bezkontaktních (laserových). Kontaktní teploměry lze doplnit širokou škálou různých teplotních čidel v celé řadě provedení.

OTÁČKOMĚRY
Přístroje s možností jak kontaktního tak bezkontaktního měření otáček. Řada přístrojů umožňuje přepočítávat rychlosti a délky, snímaní hodnot U/min; m/sec; m/min; atd.

pH – METRY
Přístroje s možností měření hodnot „pH“ se sondami pro kapaliny i tuhé materiály. V nabídce jsou i sondy kombinované (pH+teplotní snímač)

VLHKOMĚRY
Přístroje pro měření vlhkosti s možností dopočtu rosného bodu. V nabídce jsou i typy pro dlouhodobé snímání dat s možností uložení až 48.000 naměřených hodnot.

ENDOSKOPY
Celá řada přístrojů v různých provedeních. Optika má zobrazení 6.000 pixelů se zorným úhlem 50°, včetně osvětlení diagnostikovaného místa optickými kabely.

HLUKOMĚRY
Přístroje pro zjišťování hluku v dB s možností vřazení frekvenčních filtrů „A“ + „C“ s pamětí pro uložení maxima a minima z naměřených hodnot.

DODÁVANÁ MĚŘIDLA