PRODEJ, VÝROBA, INSTALACE A SERVIS MĚŘÍCÍ A ZKUŠEBNÍ TECHNIKY

PROMINENT, spol. s r.o. (Česká republika)

logo

DODÁVANÁ MĚŘIDLA

ANALOGOVÉ SILOMĚRY A DYNAMOMETRY
Přenosné ruční přístroje pro měření síly (tah, tlak) v různých druzích provedení.

RUČNÍ DIGITÁLNÍ SILOMĚRY A SNÍMAČE KROUTÍCÍHO MOMENTU
Přenosné přístroje pro měření síly (tah i tlak) a kroutícího momentu. Možnost připojení externích siloměrných článků. Praktický přehledný grafický LCD displej, bateriové napájení, paměť pro naměřená data, výstup na tiskárnu nebo PC.

UNIVERZÁLNÍ ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ
Zkušební systémy obsahují stojan (manuální nebo motorický) vyhodnocovací jednotku, článek pro měření síly, odměřovací zařízení s rozlišením 0,01mm nebo 0,001mm a různé druhy upínacího příslušenství. Tato varianta umožňuje sestavit univerzální systém pro zkoušky silou dle požadavků zákazníka.. Lze takto sestavit systémy pro zkoušky tahem, tlakem, ohybem, na kontrolu odtržení materiálu tzv. PEEL -Testery, systémy na zkoušení pružin a kroutícího momentu. Možnost dokladování protokolem o měření včetně různých grafických znázornění např. závislosti síly a dráhy.

ZÁKAZNICKÉ ZKUŠEBNÍ ZAŘIZENÍ A SYSTÉMY
V této oblasti lze dodat různé měřící systémy pro silové zkoušky (tah, tlak, ohyb) , které budou vyrobeny a dodány na základě podkladů a požadavků zákazníka. Tyto aplikace lze s úspěchem použít nejen ve strojírenském ale také ve automobilovém, leteckém, textilním a farmaceutickém průmyslu.

DODÁVANÁ MĚŘIDLA