PRODEJ, VÝROBA, INSTALACE A SERVIS MĚŘÍCÍ A ZKUŠEBNÍ TECHNIKY

MITUTOYO MESSGERÄTE GMBH. (Německo)

logo

DODÁVANÁ MĚŘIDLA

Firma MITUTOYO se více než 50 let specializuje na vývoj a výrobu měřidel a měřící techniky v oblasti měření délek, odchylek tvaru a polohy, drsnosti, tvrdosti a příbuzných oblastí. Sortiment dodávané techniky je následující:

MECHANICKÁ NEBO DIGITÁLNÍ KOMUNÁLNÍ MĚŘIDLA
Posuvky, mikromery, dutinoměry, číselníkové úchylkoměry, odpichy, úhloměry, hloubkoměry, výškoměry atd.

DRSNOMĚRY A PROFILOMĚRY
Od přenosných dílenských přístrojů až po univerzální přesné laboratorní přístroje.

PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ KRUHOVITOSTI
Ucelená řada přístrojů s poloautomatickým nebo plně automatickým průběhem měření a nivelace.

DÍLENSKÉ MIKROSKOPY A PROFILPROJEKTORY
Řada provedení od ručních až po plně automatické CNC řízené přístroje s bohatým příslušenstvím.

SOUŘADNICOVÉ MĚŘÍCÍ STROJE
Celý sortiment měřících strojů od ručních až po CNC řízené v různých velikostech. Možnost bezdotykového měření.

TVRDOMĚRY A MIKROTVRDOMĚRY NA KOVY A TVRDÉ PLASTY
Stolní přístroje s ručním ovládáním nebo poloautomatickým průběhem měření. Výstup dat na tiskárnu nebo počítač.

DODÁVANÁ MĚŘIDLA