PRODEJ, VÝROBA, INSTALACE A SERVIS MĚŘÍCÍ A ZKUŠEBNÍ TECHNIKY

HEINRICH BAREISS PRŰFGERÄTEBAU GMBH. (Německo)

logo

DODÁVANÁ MĚŘIDLA

Firma BEREISS se od roku 1954 specializuje na vývoj a výrobu zkušebního zařízení a měřících přístrojů pro měření tvrdosti a mikrotvrdosti pryže, gumy, plastických hmot, folií, papíru, vrstev barev a laků a lehce deformovatelných předmětů. V současné době patří mezi přední evropské výrobce této techniky, kterou dodává jako OEM produkty i jiným firmám činným v této oblasti, např. firmě ZWICK. Sortiment dodávaných přístrojů je následující:

RUČNÍ MECHANICKÉ TVRDOMĚRY
Stále žádané tvrdoměry, provedení s ručičkovou indikací tvrdosti Shore. Velký sortiment provedení a příslušenství.

RUČNÍ DIGITÁLNÍ TVRDOMĚR SHORE
Přenosný přístroj, který měří s laboratorní přesností. Bateriové napájení, paměť pro uložení naměřených hodnot, statistické vyhodnocení, výstup na tiskárnu a počítač. Měřící sondu lze upevnit do stojanu.

STOLNÍ DIGITÁLNÍ TVRDOMĚRY SHORE A IRHD
Řada provedení s možností měření i na zakřivených plochách. Poloautomatický nebo plně automatický průběh měření. Paměť pro naměřená data, statistické vyhodnocení, výstup na tiskárnu nebo počítač. Výměnné měřící sondy.

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ TVRDOSTI NA O-KROUŽCÍH
Umožňuje měřit tvrdost gumových o-kroužků od průměru 0.5mm, hadiček a lehce deformovatelných dílců.

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ TVRDOSTI VRSTEV BAREV A LAKŮ
Ruční nebo stolní provedení přístroje. Jedná se o měření tvrdosti barev a laků dle Buchholze.

KONTROLNÍ ZAŘÍZENÍ
Slouží k přezkoušení nebo kalibraci výše uvedených přístrojů pro měření tvrdosti a mikrotvrdosti pryže, gumy, plastických hmot, folií, vrstev barev a laků.

DODÁVANÁ MĚŘIDLA