PRODEJ, VÝROBA, INSTALACE A SERVIS MĚŘÍCÍ A ZKUŠEBNÍ TECHNIKY

GNEHM Härteprüfer (Švýcarsko)

logo

DODÁVANÁ MĚŘIDLA

Firma GNEHM se zabývá výrobou a vývojem ručních a stolních přístrojů pro měření tvrdosti kovů a plastů. Tyto přístroje se dodávají jak v analogových tak v digitálních verzích. K přístrojům je dodávaná také široká škála příslušenství jako prismata, pracovní desky, křížové stoly a upínací příslušenství.

RUČNÍ TVRDOMĚRY
Pracují jako stacionární přístroje, přesně dle norem s předepsaným zkušebním zatížením.
Dodávají se v řadě provedení. Stupnice vyhodnocení HRC a HB.

STOLNÍ TVRDOMĚRY GNEHM ŘADY 101 a 105
Analogové stolní tvrdoměry ROCKWELL s možností připojení externího ovládacího panelu s LCD displejem a foliovou klávesnicí. Možnost měření tvrdosti plastů ISO, DIN 2039.

STOLNÍ TVRDOMĚRY GNEHM ŘADY 180 a 190
Digitální stolní tvrdoměry ROCKWELL s programovatelnou řídící jednotkou, výstupem dat RS 232. Možnost měření tvrdostí plastů ISO, DIN 2039.

SWISS MAX 300
Univerzální stolní tvrdoměr nové generace, který vedle všech stávajících metod měření tvrdosti na kovech, tj. Rockwell, Super-Rockwell, Brinell, Vickers a Vickers malá zatížení, umožňuje i měření tvrdosti modifikovanou metodou Vickers–hloubka vtisku (HVT), Brinel-hloubka vtisku (HBT), makro Rockwell (HMR). Přístroj umožňuje i měření tvrdosti plastů dle normy ISO DIN 2039. Měřící cyklus je plně automatický.
Při odečítání velikosti vtisku u Vickerse a Brinela přístroj Swiss Max 300 využívá nově patentované metody jednoduchého, rychlého a přitom velmi přesného způsobu odečítání pomocí natáčení matnice se spirálovými čarami. Velkou předností je i velký LCD displej, přehledně uspořádaná membránová klávesnice a výstup na tiskárnu nebo počítač. Tvrdoměr komunikuje s obsluhou na LCD displeji v němčině, angličtině, francouzštině a v českém jazyce. Rovněž tisk protokolu o měření je možný v některém z těchto jazyků.

DODÁVANÁ MĚŘIDLA