PRODEJ, VÝROBA, INSTALACE A SERVIS MĚŘÍCÍ A ZKUŠEBNÍ TECHNIKY

INNOVATEST EUROPE

DODÁVANÁ MĚŘIDLA

Firma CV Instruments je významným výrobcem měřící techniky pro testování materiálů.

TVRDOMĚRY
V nabídce je celá řada analogových i digitálních tvrdoměrů v provedení stolní a přenosné přístroje. Tyto jsou dodávány s možností vyhodnocení ve stupnicích tvrdosti ROCKWELL, VICKERS, MICRO-VICKERS, a BRINELL. Dále jsou v nabídce tvrdoměry pro měření tvrdosti gumy, pryže a plastů ve stupnicích tvrdosti SHORE A a SHORE D.

DRSNOMĚRY
Ruční, stolní i laboratorní dsnoměry v různých provedeních, s možností vyhodnocení celé řady parametrů drsnosti. Ruční přenosné přísroje jsou v kompaktním provedení s intuitivním ovládáním.

OPTICKÉ PŘÍSTROJE
Mikroskopy, stereomikroskopy s pevnými i XY manuálně ovládanými stoly a vyhodnocovací digitální jednotkou s možností vyhodnocení naměřených parametrů 2D. Optické projektory s velkou matnicí a možností připojení elektronické vyhodnocovací jednotky 2D.

DODÁVANÁ MĚŘIDLA