PRODEJ, VÝROBA, INSTALACE A SERVIS MĚŘÍCÍ A ZKUŠEBNÍ TECHNIKY
Obchodní zastoupení

INNOVATEST EUROPE

DODÁVANÁ MĚŘIDLA

Firma CV Instruments je významným výrobcem měřící techniky pro testování materiálů.

TVRDOMĚRY
V nabídce je celá řada analogových i digitálních tvrdoměrů v provedení stolní a přenosné přístroje. Tyto jsou dodávány s možností vyhodnocení ve stupnicích tvrdosti ROCKWELL, VICKERS, MICRO-VICKERS, a BRINELL. Dále jsou v nabídce tvrdoměry pro měření tvrdosti gumy, pryže a plastů ve stupnicích tvrdosti SHORE A a SHORE D.

DRSNOMĚRY
Ruční, stolní i laboratorní dsnoměry v různých provedeních, s možností vyhodnocení celé řady parametrů drsnosti. Ruční přenosné přísroje jsou v kompaktním provedení s intuitivním ovládáním.

OPTICKÉ PŘÍSTROJE
Mikroskopy, stereomikroskopy s pevnými i XY manuálně ovládanými stoly a vyhodnocovací digitální jednotkou s možností vyhodnocení naměřených parametrů 2D. Optické projektory s velkou matnicí a možností připojení elektronické vyhodnocovací jednotky 2D.

DODÁVANÁ MĚŘIDLA

logo_prominent
PROMINENT, spol. s r.o.

Komenského nám. 338
P.O.Box 8
CZ-767 01 Kroměříž


Firma PROMINENT, spol. s r.o. Kroměříž se od svého vzniku v roce 1991 zabývá výhradně prodejem, instalací a servisem měřící a zkušební techniky. Pracovníci firmy rovněž provádějí poradenství v těchto oblastech a jsou schopni zpracovat různé studie nebo projekty nasazení měřící a zkušební techniky v průmyslu.

V současné době je firma PROMINENT, spol. s r.o. Kroměříž autorizovaným nebo výhradním prodejcem měřící a zkušební techniky dále uvedených zahraničních firem.


Obory měření