PRODEJ, VÝROBA, INSTALACE A SERVIS MĚŘÍCÍ A ZKUŠEBNÍ TECHNIKY

SOFTWARE WYLER

wylerELEMENTS

ikona PDF

Základ balíček wylerELEMENTS obsahuje  měření a kontrolu geometrických prvků, které jsou měřeny jednotkou BlueSYSTEM SIGMA.
Obsahuje moduly, Linie, Linie s twistem, Kolmost, Plochy

wyler elements obr

wylerPROFESIONAL

ikona PDF

Balíček obsahuje wylerPROFESSIONAL a wylerELEMENTS obsahuje měření a dokumentování geometrických prvků a rotace, které jsou měřeny s  jednotkou BlueSYSTEM SIGMA. Měření pomocí laserového interferometru a autokolimátoru jsou podporována.

wyler profesional obr