PRODEJ, VÝROBA, INSTALACE A SERVIS MĚŘÍCÍ A ZKUŠEBNÍ TECHNIKY

PROMINENT (Česká republika)

Přístroje pro měření síly a kroutícího momentu

Firma Prominent se již řadu let zabývá problematikou měření sil a kroutícího momentu. Vsoučasné době má naše firma v nabídce zcela nové přístroje a zkušební systémy typu Promi.

Přístroje jsou navrženy a konstruování pro nasazení v běžných podmínkách každodenní praxe v provozech, kontrolních úsecích a vlaboratořích. Maximální pozornost byla věnována velmi jednoduché obsluze, spolehlivosti a výkonnosti.


Manuální stojan – Promi stat-man 1200

obr

 Hlavní znaky

 • pracovní stůl 2D
 • základní zdvih 300 mm (možnost změny zdvihu na zakázku)
 • možnost odměřování dráhy (výstup dat na PC nebo tiskárnu)
 • příprava na montáž různého upínacího příslušenství
 • snadné ukotvení
 • velmi lehké ovládání
 • použitelný na zkoušky tahem tlakem, zkoušky pružin apod.
 • možnost výroby speciálních upínacích přípravků na zakázku
Poz. označení zatížení, popis
1. PM090-001200 1200N
2. PM091-000001 délkový odměřovací systém 0-300mm

 

Motorický stojan – Promi stat-mot 3000

obr

 Hlavní znaky

 • pracovní stůl
 • výběr ze tří možností řídících režimů:
  • ruční ovládání
  • jeden automatický cyklus
  • automatické cyklování
 • jednoduché programování počtu cklů (1-999999)
 • zadání přesné rychlosti posuvu v rozsahu 2-730mm/min
 • programování rychlosti samostatné v obou směrech
 • možnost rychloposuvu
 • odměřování dráhy (výstup dat na PC nebo na tiskárnu)
 • možnost grafického vyhodnocení včetně statistiky
 • základní zdvih 450mm (možnost změny zdvihu na zakázku)
 • stojan je vybaven LCD displayem se zobrazením:
  • zvolené rychlosti směrem nahoru dolů
  • počtu zadaných a provedených cyklů
  • pomocných a varovných hlášení atd.
 • velmi snadné ovládání
 • použitelný na zkoušky tahem, tlakem, testy pružin a speciální úlohy
 • snadná montáž externích siloměrných snímačů
Poz. označení zatížení, popis
1. PM090-03000M 3000N (krátkodobě 5000N)
2. PM091-000002 odměřovací systém 0-450mm

 


Upínací příslušenství

obr K systémům je standardně dodáváno základní příslušenství: tažný hák malý, tažný hák velký tlačná deska, prodloužení krátké a dlouhé, montážní klíč.Na zakázku lze vyrobit a dodat různé upínací příslušenství: speciální upínací kleštiny, excentrické upínače, svěrky, závěsné upínací hlavice apod.

Grafy

Naměřené hodnoty přenesené pomocí software Promi – Monitor 2 lze archivovat, případně exportovat do jiných programů. Dále je možno uložená data zpracovat do různých grafů.

Software pro odběr dat – Promi – Monitor 2

Tento softwarový produkt je určen pro sběr dat z přřístrojů Promi Classic, Promi free a příslušných odměřovacích systémů. Umožňuje nastavit rychlost monitorování naměřených hodnot, spouštění měření dle nastavených parametrů (např.: po dosažení limitních hodnot apod.). Software umožňuje přenos zpracovaných dat do tabulkových procesorů (MS Excel apod.).

Kalibrační protokoly

obr

obrobr

obr

Tento prospekt poskytuje pouze základní informace o nábízených přístrojích, systémech a softwarovém vybavení. Nabízíme také vývoj a výrobu systémů na zakázku.


Automatizovaný univerzální zkušební systém Promi – PC

zpět nahoru

Počítačem řízený zkušební systém určený pro zkoušky v tahu, tlaku, ohybu, testování pružin a další typy zkoušek. Systém se skládá ze zkušebního stojanu s digitalizovaným motorickým posuvem a řídící jednotky na bázi personálního počítače (PC).

Dodávaný řídící program v českém jazyce umožňuje uživateli vytvářet jednoduchým způsobem své aplikační programy pro různé typy tahových, tlakových nebo ohybových zkoušek, zkoušení pružin, fólií, drátů, plastů atd.

Je možné naprogramovat řadu způsobů a průběhů provádění zkoušky (předzatížení, zatížení, cyklování, opakování částí zkoušky v dynamickém režimu.

Po ukončení zkoušky je možné provést vyhodnocení a výpočty. Výsledky lze potom vytisknout na připojené tiskárně ve formě tabulky naměřených a vypočtených hodnot, nebo grafického zobrazení průběhu zkoušky. Formulář protokolu a měření je definovatelný uživatelem. Program rovněž obsahuje standardní statistické vyhodnocení naměřených hodnot a možnost exportovat tyto do jiných programů.

K upevnění zkoušených dílů na stojan slouží celá řada upevňovacího příslušenství a přípravků. V případě potřeby lze tyto vyrobit dle požadavků zákazníka. Upínací stůl XY umožňuje upnutí a přesné napozicování zkoušeného dílce vůči vertikální ose měřícího stojanu.

obr

 Hlavní znaky:

 • manuálně posuvný pracovní stůl XY
 • základní pracovní zdvih 450mm (možnost změny zdvihu na zakázku)
 • programovatelná rychlost posuvu 1-750mm/min
 • vestavěný LCD diplay ve stojanu
 • možnost samostatného programování z klávesnice stojanu (provoz bez PC)
 • pracovní zatížení 0-3000N
 • snadná montáž externích siloměrných snímačů
 • vysoká přesnost měření
 • velmi snadné programování a ovládání
 • posuv vyvozen přesným kuličkovým šroubem
 • uživatelský příjemný řídící software

 

Všechny tenzometrické snímače jsou dodávány včetně kalibračních protokolů. Lze dodat i systémy jiných rozsahů – výroba na zakázku.

Tento prospekt poskytuje pouze základní informace o nabízeném systému.


Zlatá medaile veletrhu

zpět nahoru

obr   obr   obr


medaile