PRODEJ, VÝROBA, INSTALACE A SERVIS MĚŘÍCÍ A ZKUŠEBNÍ TECHNIKY

HELMUT FISCHER GMBH+CO.KG (Německo)


Firma HELMUT FISCHER GMBH+CO.KG patří k předním světovým výrobcům přístrojů pro měření tloušťky vrstev a analýzu materiálů. Široká paleta přístrojů umožňuje měření všech v praxi používaných druhů vrstev na různých podkladech a analyzovat matriály. Firma H. FISCHER se v současné době velmi výraznou měrou podílí na řešení problematiky RoHS a WEEE.

ikona PDF  


Kapesní přístroje MP0 a MP0R

Kompaktní  kapesní přístroje se dvěma  LCD displeji a PC rozhraním pro rychlé a nedestruktivní měření tlouštěk vrstev.MP0+MP0R
ikona PDF  video


MMS® Inspection DFT
Měření tloušťky vrstev prakticky na všech kovových materiálech.

Měřící přístroje MMS DFT měří nanesené vrstvy snadno, rychle, nedestruktivně a s přesností, která je typická pro všechny měřící systémy Helmut FISCHER..
ikona PDF  video


Ruční přístroje řady FMP10-40

Kompaktní ruční přístroje s velkým vysoce kontrastním grafickým LCD displejem, základními statistickými funkcemi a USB výstupem pro rychlé a nedestruktivní měření tlouštěk vrstev.FMP10-40

ikona PDF  video


Ruční přístroje řady FMP100, 150

Sofistikované ruční přístroje s velkým barevným dotykovým displejem, operačním systémem Windows CE se statistickými funkcemi a USB výstupem.FMP100,150

ikona PDF  video


Stolní přístroje řady MMS PC

Stolní jednotka pro univerzální měření tloušťky povlaku a zkoušení materiálu, s barevným dotykovým displejem a individuální konfigurací pro různá rozhraní. Použitím příslušné modulové karty vytvoříte systém pro požadované měřící úlohy. MMS

ikona PDF   ikona PDF


PHASCOPE PMP10 Duplex

Přístroj kombinuje 2 metody měření a může být používán k  měření tloušťek dvou vrstev jako lak a zinek na železných základních materiálech. Obě tloušťky vrstev mohou být současně zobrazovány.PMP10

ikona PDFPMP10 DUPLEX obr


PHASCOPE PMP10

Přístroj pro měření vrstev niklu na železe a oceli nebo nemagnetických kovových vrstev. PMP10 Ni

ikona PDF


SIGMASCOPE SMP350sigmascope

Ruční přístroj pro měření elektrické vodivosti neferomagnetických kovů.
Elektrická vodivost může být použita pro určení vlastností materiálu, jako je tvrdost, pevnost, tepelné poškození a únava kovů.
ikona PDF


FERITSCOPE FMP30

Měření obsahu feritu v austenitické a duplexní oceli.


COULOSCOPE CMS + CMS STEP

couloscopePřístroje pro měření tlouštěk kovových vrstev (i vícenásobných) destruktivní metodou, podle coulometrické metody anodickým rozpouštěním (DIN EN ISO 2177). Pro galvanické povlaky jako cín, zinek, nikl, chrom, měď, mosaz, stříbro, na kovech i nekovech.

ikona PDF  ikona PDF


POROSCOPE HV5, HV20, HV40poroscope

Přenosný přístroj pro zjišťování pórovitosti izolačních vrstev na elektricky vodivých podkladech.

ikona PDF


Fluorescenční měřící přístroje FISCHERSCOPE® X-RAY

X-RayNásledující přístroje pracují podle metody rentgenové fluorescence (XRF) s disperzní energií. Jsou vhodné pro měření tloušťky povlaků a pro analýzu materiálů ve velmi širokém spektru aplikací. Všechny přístroje FISCHERSCOPE® XRF mají následující výhody: Měření je rychlé, nedestruktivní, čisté a bezpečné.

ikona PDF


Ruční fluorescenční měřící přístroje FISCHERSCOPE® X-RAY   XAN500

Ruční  přístroj pro měření tloušťky povlaků a pro analýzu materiálů ve velmi širokém spektru aplikací. Všechny přístroje FISCHERSCOPE® XRF mají následující výhody: Měření je rychlé, nedestruktivní, čisté a bezpečné.

ikona PDF video videovideo


Mikrotvrdoměry – Nanoindentory

Umožňují měření tvrdosti povrchových vrstev materiálů s informacemimikrotvrdoměr
o dalších fyzikálních vlastnostech vrstvy a základního materiálu.

ikona PDF