PRODEJ, VÝROBA, INSTALACE A SERVIS MĚŘÍCÍ A ZKUŠEBNÍ TECHNIKY

HELMUT FISCHER GMBH+CO.KG (Německo)

Firma HELMUT FISCHER GMBH+CO.KG patří k předním světovým výrobcům přístrojů pro měření tloušťky vrstev a analýzu materiálů. Široká paleta přístrojů umožňuje měření všech v praxi používaných druhů vrstev na různých podkladech a analyzovat materiály. Firma H. FISCHER se v současné době velmi výraznou měrou podílí na řešení problematiky RoHS a WEEE.

Ruční a stolní přístroje pro měření tlouštěk vrstev :

Ruční přístroje DELTASCOPE pracují na principu magnetické indukce a umožňují měřit např. vrstvy zinku, cínu, chrómu, mědi, laků a plastů na oceli nebo železe.

Přístroje rady ISOSCOPE pracují na principu vířivých proudů a lze s nimi měřit vrstvy eloxu, barev, laků a plastů na hliníku, mědi a dalších barevných kovech.

Přístroje DUALSCOPE jsou universální a využívají obou měřících metod předchozích. Ruční přístroje jsou napájeny z baterie, akumulátoru, nebo adaptérem. Naměřená hodnota a další parametry se zobrazují na velkém LCD displeji.

DUALSCOPE MP0, MP0R, DUALSCOPE MP0R USB, DUALSCOPE MP0R FP – USB

obr
 • Velmi snadná obsluha jednou rukou – přístroj se jen přiloží a odečte se naměřená hodnota
 • Ergonomické provedení se dvěma světelnými displeji pro optimální odečítání naměřených hodnot v každé měřicí pozici
 • Zabudovaná odpružená měřící sonda s malým přítlakem
 • Funkce automatického zapínání a vypínání
 • Bez kalibrace ihned připraven k měření
 • Rychlá volba funkcí přes jednoduché menu
 • Toleranční hranice (limity)
 • Optická a akustická signalizace při načtení hodnoty nebo překročení limitu
 • Automatická volba měřicí metody – magnetická indukce nebo vířivé proudy
 • Paměť pro max. 1000 naměřených hodnot
 • Bezdrátový přenos naměřených hodnot (volitelný přijímač pro PC-USB) přímo do tabulky EXCEL (s volitelným software PC-DATEX). Možnost přímého spojení přístroje s PC pomocí kabelu USB. – Statistické vyhodnocení
 • Měřící rozsah : dle typu přístroje
 • Model MP0R FB – USB vybaven sondou s kabelem délky 0,8m

DELTASCOPE FMP10, ISOSCOPE FMP10

 • Intuitivní ovládání
 • Jedna paměť pro 1000 naměřených hodnot
 • Základní statistické vyhodnocení
 • Výměnné sondy
 • Velký podsvětlený displej
 • Výběr jazyku
 • Napájení baterií nebo akumulátorem
 • USB výstup pro PC

obr

DUALSCOPE FMP20

 • Intuitivní ovládání
 • Automatické rozeznání měřící metody
 • Jedna paměť pro 1000 naměřených hodnot
 • Základní statistické vyhodnocení
 • Výměnné sondy
 • Velký podsvětlený displej
 • Výběr jazyku
 • Napájení baterií nebo akumulátorem
 • USB výstup pro PC

DELTASCOPE FMP30, ISOSCOPE FMP30

 • Intuitivní ovládání
 • Paměť pro 20.000 naměřených hodnot
 • 100 aplikačních pamětí
 • Statistické vyhodnocení, průměr, stand.odchylka,var.koeficient Min, Max, pro blok a konečné vyhodnocení
 • Grafická analýza, histogram
 • Výměnné sondy
 • Velký podsvětlený displej
 • Výběr jazyku
 • Napájení baterií nebo adaptérem
 • USB výstup pro PC a tiskárnu

obr

DUALSCOPE FMP40

 • Intuitivní ovládání
 • Automatické rozeznání měřící metody
 • Paměť pro 20.000 naměřených hodnot
 • 100 aplikačních pamětí s kalibrací a tolerančních hranic
 • Statistické vyhodnocení, průměr, stand.odchylka, var.koeficient Min, Max, pro blok a konečné vyhodnocení
 • Grafická analýza, histogram
 • Výměnné sondy
 • Velký podsvětlený display
 • Výběr jazyku
 • Napájení baterií nebo adaptérem
 • USB výstup pro PC a tiskárnu

 

DUALSCOPE FMP100

obr
 • Operační systém Windows CE v české verzi
 • Velký barevný grafický dotykový LCD display
 • Možnost zobrazování piktogramů,grafů a dialogových textů
 • Možnost připojení řady sond typu F včetně duální sondy FD10
 • Čtyři membránová tlačítka se software podporou
 • Automatické vypínání napájení
 • Akustický signál při převzetí naměřené hodnoty
 • Možnost různých kalibračních postupů
 • Možnost vkládání tolerančních polí
 • paměť o velikosti 256 MB pro měřící aplikace a naměřená data
 • dialogový režim na displeji v 8 jazycích (včetně české verze)
 • možnost statistického vyhodnocení měření
 • možnost externího startu měření
 • interface USB (model mini-AB)
 • Napájení baterií nebo adaptérem

 

 

 

PHASCOPE PMP10 Duplex:

obr PRO MĚŘENÍ DUPLEXNÍCH VRSTEVPHASCOPE PMP10 DUPLEX se sondou ESG20

 • pracuje na principu magnetické indukce a modifikované metody vířivých proudů
 • ESG20 sonda kombinuje 2 metody měření a může být používána k měření tloušťek dvou vrstev jako lak a zinek na železných základních materiálech
 • obě tloušťky vrstev mohou být současně zobrazovány.

Vlastnosti přístroje:

 • měřící rozsah Lak=0-550µm, Zinek 0-150µm
 • výstup na tiskárnu a PC
 • kapacita paměti max.20.000 naměřených hodnot ve 100 aplikačních pamětech
 • zobrazení hodnot : vědecky, statistika, toleranční hranice, analogový displej vyhodnocení standartní odchylky, střední hodnoty, rozpětí, nejmenší a největší hodnoty, počet naměřených hodnot, počet bloků Cp, Cpk, překročení tolerance, histogram

obr

 

 

PHASCOPE PMP10:

měření vrstev niklu na železe a oceli nebo nemagnetických kovových vrstev:

 • pracuje na principu modifikované metody vířivých proudů
 • možnost měření na velmi drsných površích
 • výstup na tiskárnu a PC
 • kapacita paměti max.20.000 naměřených hodnot ve 100 aplikačních pamětech
 • rychlost měření max.18 naměřených hodnot za sekundu
 • zobrazení hodnot : vědecky, statistika, toleranční hranice, analogový displej vyhodnocení standartní odchylky, střední hodnoty, rozpětí, nejmenší a největší hodnoty, počet naměřených hodnot, počet bloků Cp, Cpk, překročení tolerance, histogram

obr   obr

POROSCOPE HV20

přenosný přístroj pro zjišťování pórovitosti materiálů:

 • je určen pro zkoušky izolačních vrstev na elektricky vodivých podkladech
 • LCD displej k zobrazení zkušebního napětí
 • akustická a optická indikace výskytu pórů
 • rozsah zkušebního napětí 0,3 – 25kV
 • napájení z akumulátoru
 • sada zkušebních doteků různého provedení
 • nízká hmotnost přístroje
 • výstup RS232 pro komunikaci s PC

SIGMASCOPE SMP10

přenosný přístroj pro měření elektrické vodivosti neželezných kovů:

 • pracuje na principu modifikované metody vířivých proudů
 • volitelné měřící frekvence 60,120,240,480 kHz
 • výstup na tiskárnu a PC
 • kapacita paměti max.20.000 naměřených hodnot ve 100 aplikačních pamětech
 • velký LCD podsvětlený displej
 • integrovaný teplotní snímač v měřící sondě
 • možnost přesné teplotní kompenzace
 • možnost master-kalibrace s 8 kalibračními normály nebo korekční-kalibrace s maximálně 4 kalibračními normály
 • vyhodnocení standartní odchylky, střední hodnoty, rozpětí, nejmenší a největší hodnoty, počet naměřených hodnot, počet bloků, Cp, Cpk, překročení tolerance, histogram

obr   obr


Měřící sondy

zpět nahoru

obr


Různé aplikace požadují různé měřící metody.

Přístroj FISCHERSCOPE MMS PC

zpět nahoru

kombinuje tyto metody v jednom měřícím systému. Použitím příslušné modulové karty vytvoříte systém na požadované měřící úlohy

Co může přístroj měřit ?

 • isolační a vodivé vrstvy na oceli např. lak, barva, Cu, Cr, Zn, na oceli
 • isolační vrtvy na barevných kovech např. lak, barva plast na Cu, Al….
 • kov na oceli, železe nebo na neželezných kovech
 • magnetické vrstvy niklu na hliníku, mědi, isolantech nebo na oceli
 • vrstvu mědi na deskách plošných spojů
 • vrstvu mědi v otvorech desek plošných spojů
 • vrstvu oleje nebo vosku na kovech
 • měření elektrické vodivosti nemagentických kovů
 • obsah feritu v austenitické nebo duplexní oceli
 • měření duplexních vrstev (ISO/Zn/Fe)

Vlastnosti přístroje :

 • software Windows CE srovnatelný s programy WORD a EXCEL
 • velký barevný dotykový LCD display s vysokým rozlišením
 • výběr měřících aplikací pomocí stylusu
 • vnitřní paměť pro více než 1000 aplikací a 1 milion měření (rozšířená paměť)

Moduly pro následující měřící metody :

 • magnetická
 • magnetická indukce
 • vířivé proudy
 • modifikované vířivé proudy
 • elektrický odpor
 • snímaní teplot
 • zpětný rozptyl beta záření

Možnosti přístroje :

 • možnost připojení měřících sond z předchozího modelu
 • lze připojit až 8 měřících sond současně
 • rozhraní pro připojení paměťové karty CompactFlasch, síťové karty, USB tiskárny
 • standartní rozhraní pro připojení klávesnice, myši, paralelní tiskárny a PC
 • možnost zaintegrování do automatizovaných procesů měření

Vyhodnocení naměřených dat :

 • zobrazení jednotlivých naměřených hodnot a statistiky měření v přehledné formě
 • grafické zobrazení naměřených výsledků (histogram, regulační karty „Cp“ a „Cpk“ apod.)
 • sumární vyhodnocení všech naměřených hodnot v jednotlivých aplikačních pamětech
 • samostatné vyhodnocení jednotlivých bloků měření

obr   obr

Měření tlouštěk kovových vrstev COULOSCOPE CMS :

zpět nahoru

 • coulometrická metoda dle DIN EN ISO 2177
 • přibližně 100 předdefinovaných měřících úloh pro většinu kovových vrstev, včetně několikanásobných a slitinových vrstev
 • 14 úloh pro měření tlouštěk vrstev na drátech
 • 50 aplikačních pamětí a 3 000 naměřených hodnot
 • měřící sondy s průměrem od 0,6mm do 3,2mm
 • statistické vyhodnocení naměřených hodnot a znázornění histogramu

Měření tlouštěk kovových vrstev COULOSCOPE CMS STEP

 • coulometrická metoda dle DIN EN ISO 2177
 • určen pro měření vícevrstvých povlaků niklu (lesklý Ni-matný Ni)

obr   obr

obr   obr

Nanoindentor – FISCHERSCOPE řady HM2000 (zatížení 0-2000mN)

PICODENTOR řady HM500 (zatížení 0,4-500mN)

umožňuje měření tvrdosti povrchových vrstev materiálů s informacemi
o dalších fyzikálních vlastnostech vrstvy a základního materiálu

Použití pro kontrolu jakosti :

 • lakových vrstev nebo nekovových povrchů
 • tenkého zlata nebo jiných povlaků v elektrotechnickém průmyslu a jinde
 • galvanické povrchové ochrany ve vodárenství a potravinářství
 • povrchové vrstvy u implantátů např. v lékařství
 • zušlěchtěných ocelových a kovových materiálů a jiné

Přednosti :

 • poskytuje mimo vlastní charakteristiky tvrdosti povrchu i další doplňkové informace o fyzikálních vlastnostech materiálu
 • vhodný pro každý provoz nebo dílnu
 • snadná obsluha a výsledky bez ovlivnění operátorem
 • široké příslušenství (manuálně i automatické polohovací stojany)
 • statistické zpracování naměřených hodnot, grafické zobrazení a výtisk měřících protokolů dle požadavků zákazníka

obr   obr

Fluorescenční měřící přístroje FISCHERSCOPE® X-RAY

zpět nahoru

Měření tloušťky vrstev a analýzu materiálů.

Zkušenosti se počítají.

Ať měříte tloušťku vrstev nebo provádíte analýzu materiálů – FISCHER Vám nabídne ideální přístroje pro většinu aplikací.
Již více než 20 let zde probíhají průkopnické práce a neustálý vývoj přístrojů řady FISCHERSCOPE® X-RAY. Důkazem je značný počet patentů, jako např. autozaměřovací systém a průhledný kolimátor.
Tyto měřící přístroje řídí software WinFTM®. Software se snadnou obsluhou nastavuje měřítko přizpůsobivosti a přesnosti.
Také vy můžete využít naše zkušenosti.

Přístroje FISCHERSCOPE® X-RAY nabízí:

 • Precizní měření tloušťky vrstev a analýza materiálů.
 • Měřicí metoda: rozptylová síla rentgenové fluorescence podle ASTM B 568/ISO 3497.
 • Hospodárné, automatické měřicí postupy.
 • Kompletní spektrum přístrojů od cenově výhodných standardních zařízení až po měřicí systémy vyšší kategorie.
 • Prvotřídní služby před a po koupi přístrojů.
 • Poradenství založené na vědomostech podložených vědou a praktickými zkušenostmi

obr


Metoda EDXRF

Metoda rentgenové fluorescence (EDXRF) je všestranná technologie pro rychlou, nedestruktivní kvalitativní a kvantitativní analýzu materiálů a měření tlouštěk vrstev. Může být použita pro široké spektrum typů vzorků.

Funkční princip

Záření z rentgenové trubice stimuluje vzorek k vysílání rentgenového fluorescenčního záření, které je pro každý prvek charakteristické. Detektor zaznamenává spektrum energie.

obr

Prvky obsažené ve vzorku je možné rozpoznat díky charakteristické energii vrcholů spektra. Koncentrace prvků jsou určeny intenzitou jejich záření.

U vrstev je souvztažnost mezi vyhledávanými vrstvami popř. jejich složením často velmi komplikovaná, ale díky softwaru WinFTM® se dají řešit všechny fyzikálně smysluplné úlohy.

Díky důvtipnému technickému vybavení a nepřekonatelnému softwaru WinFTM®, však uživatel nepotřebuje zvláštní znalosti o těchto složitých procedurách.

Některé výhody této metody …
 • Zcela bezproblémová příprava vzorků. Téměř ve všech případech mohou být vzorky umístěny v měřicí komoře a ihned proměřeny.
 • Prvky s atomovým číslem od Z= 13 (Al) do Z= 92 (U) se mohou měřit v normálním prostředí, bez potřeby nákladného zařízení tvořícího vakuum.
 • Je možné měřit jak pevné látky tak i pasty a tekutiny. Měření je rychlé, bezdotykové a je možné ho provádět i na těch nejmenších měřených plochách s nepravidelnými obrysy.
Řešení pro každou aplikační oblast

Díky velkému rozsahu prokazatelných prvků od hliníku po uran, sahá použití rentgenových přístrojů od oblasti průmyslu a rozvoje až po výzkum a vědu, bez ohledu na to, zda se jedná o měřicí úlohy v hutnictví, geologii, u kriminalistických technik nebo jiné analytické úlohy.

Rozměry a stav vzorků mohou být libovolné. Za použití vysoce vyvinutého softwaru WinFTM® V.6 je možné analyzovat složené systémy vrstev dokonce až 24 prvků

obr
Kompetence a zkušenost

Institut pro elektroniku a měřicí techniku Helmut FISCHER Sindelfingen vyvíjí a vyrábí již více než 50 let kvalitní přístroje pro měření tlouštěk vrstev, analýzu materiálů a všeobecné zkoušení materiálů.
Nároční uživatelé z celého světa řadí přístroje

FISCHERSCOPE® X-RAY mezi technologicky špičkové. A to již více než 20 let.

Spolupracovníci Fischer Group shromáždili řadu cenných zkušeností a proto jsou schopni vyvinout pro Vaši firmu to nejlepší řešení.


WinFTM® verze 3

je osvědčený, řídící program pro snadné ovládání přístrojů FISCHERSCOPE® X-RAY. Používá se na měření tlouštěk vrstev a analýzu materiálů.

WinFTM® znamená Fischer Thickness Measurement System for Windows (Systém na měření tloušťky Fischer pro Windows®)

Zatímco WinFTM® V.3 je již schopen optimálně řešit většinu typických aplikací zákazníka, je WinFTM® V.6 navržen pro obzvláště obtížné měřicí aplikace.

WinFTM® Verze 6

je nejnovější generace softwaru s mnoha rozšířenými funkcemi pro uživatele, kteří mají speciální požadavky.

Program nabízí velmi vysoký stupeň přizpůsobivosti při definování měřicích aplikací (Def.MA). Pozoruhodná je také schopnost měřit až 24 prvků ve vícenásobném systému vrstev.

Stručně řečeno:
Více vrstev! Více prvků! Větší citlivost!

obr obr
Spektrum vzorku s překrývajícími se prvky, údaji analýzy a barevným videoobrázkem. Dialogové okno pro nastavení Def.MA pro měření na desce tištěných spojů.

 

obr Rozdělení tlouštěk vrstev Au na svazku desky tištěných spojů.

obr

*) Vyžaduje programové vybavení WinFTM -SUPER


FISCHERSCOPE® X-RAY XDAL

Tento přístroj se vyznačuje možností vysoce přesného pozicování měřeného místa pomocí programovatelného XY pracovního stolu s motorizovanou rentgenovou hlavou (osa Z). Měření je vyhodnocováno v kombinaci s polovodičovým detektorem (emisním čitačem). Jeho vysoké energetické rozlišení mu dovoluje poskytnout spolehlivý výsledek analýzy a měření tloušťky vrstev ve velmi krátké měřící době.

Díky směru rentgenového záření shora dolů (?), mohou být velmi dobře měřeny a analyzovány také poměrně velké díly.

Automatické, optické zaostřování zlepšuje reprodukovatelnost měření.

obr obr
obr

FISCHERSCOPE® X-RAY XAN

Vysoce výkonný spektrometr za pozoruhodně nízkou cenu. Díky vysoce energetickému rozlišení polovodičového detektoru, XAN poskytuje spolehlivé analýzy a měření tloušťky vrstvy ve velmi krátké době.

Díky směru rentgenového záření zdola(?) nahoru, mohou být vzorky umístněny rychle a jednoduše.

Čtyři motoricky nastavitelné kolimátory pracují s měřícím bodem, který je vždy optimálně zaměřen pro danou měřící aplikaci.

obr obr
obr

FISCHERSCOPE® X-RAY XDVM®–µ

Pokud chceme měřit ty nejmenší plochy na miniaturních součástkách, naším řešením je XDVM -µ. S jeho novým patentovaným zrcadlovým systémem paprskové optiky, tento přístroj může vytvořit velmi malé zkušební body s vysokou intenzitou ionizujícího záření. Tímto způsobem můžeme změřit velmi malé díly s přesností až na desetiny mikrometru.

obr obr
obr

FISCHERSCOPE® X-RAY XDVM®–W

XDVM® –W ulehčuje používání metody rentgenové fluorescence a činí ji velmi všestrannou. Vysoce přesný stupeň měření umožňuje automatizované měření těch nejmenších dílů .

Ideální pro měření velkého množství šroubků, kontaktních pásků, základních desek (tzv.paletové měření)

obr obr
obr

FISCHERSCOPE® X-RAY XDL®–B

XDLM®–C4

Praktické, velmi rozšířené, uživatelsky oblíbené, levné přístroje v obzvlášť ekonomickém designu.

Velká měřící komora umožňuje měření i velkých vzorků s nepravidelnými tvary.

Metoda DCM (Distance Controlled Measurement – kontrola měřené vzdálenosti) umožňuje automatické nastavení měřící vzdálenosti rentgenové hlavy od měřeného dílu. Velké desky tištěných spojů mohou být umístěny za použití slotu mezi krytem měřící hlavy a měřícím stolem.

Modely FISCHERSCOPE® X-RAY XDLM®–C4 jsou standardně vybaveny čtyřmi softwarově měnitelnými kolimátory.

obr obr
obr

FISCHERSCOPE® X-RAY XUL®

XULM®

Rentgenová trubice a detektor jsou umístněny pod měřenou komorou. Umístění je stejné jako bylo u velmi úspěšných předchůdců modelových řad X-RAY 1000/1010/1020.

Směr rentgenového záření je zdola nahoru (?), což je velmi praktické pro řadu měřících aplikací.

Tento způsob významně zjednodušuje ustavení měřených součástí do měřící komory. Uložení měřeného vzorku je tedy provedeno okamžitě a měření mohou začít bez zaostřování měřeného místa.

obr obr
obr

 

obr
XAN
obr
XDAL
obr
XDVM–µ
Typ(XRF = rentgenováfluorescence) XRF-Spektrometr s vysokým energetickým rozlišením a vynikajícím poměrem cena/výkon XRF-Spektrometr s vysokým energetickým rozlišením a programovatelným stolem XYZ XRF analyzátor tlouštěk vrstev s inovovaným mikrofokusem pro velmi malá měřící místa
Hlavní oblast použití Analýza materiálů a měření tlouštěk vrstev v rozsahu prvků Z = 13 (Al) do Z = 92 (U).Analýza zlata, šperky, laboratorní analytika, velmi tenké vrstvy, solární články, analýzy roztoků, prášky Analýzy materiálů a měření tlouštěk vrstev v rozsahu prvků Z = 13 (Al) do Z = 92 (U).Analýza zlata, šperky, laboratorní analytika, velmi tenké vrstvy, solární články, analýzy roztoků, prášky Analýza materiálů a měření tlouštěk vrstev v rozsahu prvků Z = 17 (Cl) do Z = 92 (U).Měření základních desek, lead frame s extrémně malou strukturou, rastrové snímání (profily povrchů) např. pláště hadr disků, jemné drátky
Nejdůležitější údaje o produktu Velmi jednoduše a rychle: manuální umístění vzorku.Vždy optimálně vysoká intensita signálu diky sadě kolimátorů. Velmi přesný, programovatelný XYZ stůl s velkým pojezdem.Velká měřící komora Velmi přesný, programovatelný XYZ stůl s velkým pojezdem.Revoluční rentgenová optika s velmi malým měřícím bodem pro vysokou intenzitu záření.
Standardní software (1) WinFTM V.6, PDM standard WinFTM V.6, PDM standard WinFTM V.6, PDM standard
Směr měření Primární záření zespodu nahoru Primární záření shora dolů Primární záření shora dolů
Rentgenová trubice Wolframová trubice s mikrofokusem a Be filtrem. Možnost dodání 2 primárních filtrů (Ni a Al).Programovatelná funkce šetření energie. Wolframová trubice s mikrofokusem a Be filtrem. Možnost dodání 2 primárních filtrů (Ni a Al).Programovatelná funkce šetření energie. Wolframová trubice s mikrofokusem a Be filtrem. Může být dodán 1 primární přídavný filtr (Ni)
Kolimátory 4 kulaté kolimátory s průměry 0,2 mm / 0,6 mm / 1 mm / 2 mm.Řízené softwarem, motoricky nastavitelné. 4 kolimátory s rozměry:
čtvercový: 0,2×0,2 mm a 0,3×0,3 mm,
kulatý:ø 0,6 mm
obdelníkový: 0,15×0,5 mm
Minimální rozměr
měřícího bodu
Ø 0,3 mm 0,2×0,62 mm 0,02 mm x 0,05 mm
Rozsah zaostření (2) 2 mm 4 mm 2,5 mm
Detektor PIN polovodičová dioda s vysokým energetickým rozlišením. PIN polovodičová dioda s vysokým energetickým rozlišením. Xenonem naplněná čítací trubice s vysokou frekvencí.
Měřící stůl Pevný stůl popř. manuální XY stůl.Uložení vzorků: vyměnitelná podložka, která je překryta průhlednou obnovitelnou fólií. Tím je umožněn volný průchod záření. Polohovatelný a programovatelný, motorický stůl, v ose XY ovládaný joystickem nebo myší.Laserový světelný bod k upřesnění pozice. Polohovatelný a programovatelný, motorický stůl, v ose XY ovládaný joystickem nebo myší.Laserový světelný bod k upřesnění pozice.
Pozicování vzorku Vzorek se pokládá přímo na měřící stůl a manuálně se pozicuje pomocí videokamery. Měřící stůl se automaticky vysune po otevření krytu. Přesné umísťování za použití joysticku nebo myši. Měřící stůl se automaticky vysune po otevření krytu. Přesné umísťování za použití joysticku nebo myši.
ProgramovatelnéXY-souřadnice Žádné programovatelné souřadnice 256 mm x 230 mm
v max. = 25 mm/s
Přesnost = 0,01 mm
250 mm x 220 mm
v max. = 25 mm/s
Přesnost = 0,005 mm
Osa Z Žádná osa Z, avšak možnost optického zaostření až do výšky 2 mm. Programovatelná jednotka detektoru s motorickým pojezdem Programovatelná jednotka detektoru s motorickým pojezdem.
Vnitřní rozměry [mm] šířka = 320, hloubka = 460,výška = 90 šířka = 460, hloubka = 500, výška = 146 šířka = 560, hloubka = 530, výška = 130
Měřící komora Velká komora s pevnou, výměnnou podložkou. Štěrbinové provedení pro velké ploché součástky, které by se jinak nevešly do měřícího prostoru. Štěrbinové provedení pro velké ploché součástky, které by se jinak nevešly do měřícího prostoru.
Zaostření /měř. bod Použitím otáčivého knoflíku vizuální zaostření Autofokus popř. vizuální zaostření. Autofokus popř. vizuální zaostření.
Zvětšení
( pro 19“ monitor) (3)
Optické: 34-46x
Digitální: v krocích 1,2,3 a 4x
Celkem: 34-184x
Optické: 20-45x
Digitální: v krocích 1,2,3 a 4x
Celkem: 20-180x
Optické: 30/92/277x
Digitální: v krocích 1,2,3, a 4x
Celkem: 30-1108x

 

obr
XDVM–W
obr
XDL, XDLM
obr
XDL-B, XDLM-C4
Univerzální XRF analyzátor tlouštěk vrstev s přesným programovatelným stolem XY. Špičkový stroj pro uživatele s vysokými nároky. XRF analyzátor tlouštěk vrstev s jednoduchým ovládáním a vynikajícím poměrem cena/výkon. XRF analyzátor tlouštěk vrstev s jednoduchým ovládáním a různými možnostmi měření.
Analýza materiálů a měření tlouštěk vrstev v rozsahu prvků Z = 17 (Cl) do Z = 92 (U).Kontakty konektorů, desky tištěných spojů, rychlejší skenování (profily povrchů) vrstev s velmi malými měřícími body, jemné drátky. XUL: Mnohoprvkové díly s rozdílným tvarem, jednotlivá měření s nenáročným pozicováním vzorků.XULM: Vhodný pro měření tvarově jednoduchých součástí: jemné vodiče, dráty, lead frame. Všechna odvětví. Manuální a automatizované měření. Nejuniverzálnější a nejprodávanější XRF přístroj.Mnohoprvkové díly s rozdílným tvarem, také větší součástky s měřící výškou do 80 mm.
Vysoce přesný, programovatelný XYZ stůl s velkým pojezdem.Velmi malý měřící bod, značně zvětšující optika, velká měřící komora, velmi rychlý pojezd stolu. Manuální měřící stůl pro rychlé a jednoduché umístění vzorků.Kompaktní design.Volitelný Co-absorbér. Měřící stůl s manuálním nebo motorickým programovatelným posuvem.Verze XDLM C4 se čtyřmi koliminátory (kruhové a štěrbinové). Volitelný Co-absorbér.
WinFTM V.3, možnost PDM. WinFTM V.3, možnost PDM. WinFTM V.3, možnost PDM.
Primární záření shora dolů Primární záření zespodu nahoru Primární záření shora dolů
Wolframová trubice s mikrofokusem a Be filtrem. Může být dodán 1 primární přídavný filtr (Ni) XULM: Wolframová trubice s mikrofokusem, XUL: Wolframová trubice s Be – filtrem.Mohou být dodány 2 primární filtry (Ni a Al). XDLM –C4: Wolframová trubice s mikrofokusem,XDL –B: Wolframová trubice. Oba mají Be – filtr.Mohou být dodány 2 primární filtry (Ni a Al).
Čtyři vyměnitelné kolimátory od 0,03 mm do 0,2 mm. XUL: samostatný kolimátor o průměru 0,3 mm nebo volitelný 0,05 x 0,3 mm.XULM: motorizovaný 4x kolimátor o průměru 0,1 / 0,2 / 0,3/ štěrbinový 0,05 x 0,3 mm. XDL –B: samostatný kolimátor o průměru 0,3 mm nebo volitelný 0,05 x 0,3 mm. XDLM – C4: mot. 4x koliminátor o průměru 0,1 / 0,2 / 0,3/ štěrbinový 0,05 x 0,3 mm.
0,07 mm x 0,27 mm XUL: průměr 0,51 mm
XULM: průměr 0,15 mm
XDL –B: 0,34 x 0,67 mm
XDLM –C4: 0,10 x 0,44 mm
5; 29; 61; 93 mm 27,5 mm 80 mm
Xenonem naplněná čítací trubice s vysokou frekvencí. Xenonem naplněná čítací trubice s vysokou frekvencí. Xenonem naplněná čítací trubice s vysokou frekvencí.
Polohovatelný a programovatelný, motorický stůl, v ose XY ovládaný joystickem nebo myší.Laserový světelný bod k upřesnění pozice. Pevný nebo manuální XY – stůl Polohovatelný a programovatelný, motorický stůl nebo manuální.Laserový světelný bod k upřesnění pozice.
Možnost přídavné rychlé Y osy, ideální pro časté vzorkování. Přesné umísťování za použití joysticku nebo myši (Ukaž a Změř). Vzorek se pokládá přímo na měřící stůl a pozicuje se manuálně pomocí videokamery – záměrného kříže.Volitelný manuální XY stupeň. Motorizované verze: měřící stůl vyjede automaticky při otevření krytu. Přesné pozicování za použití joysticku nebo myši (Ukaž a Změř).
250 mm x 250 mm, v max. = 25 mm/s.Přídavná osa pro čtyřnásobnou rychlost měřícího stolu. Přesnost 0,005 mm Žádné programovatelné souřadnice. 256 x 230 mm
v max. = 25 mm/s
Přesnost = 0,01 mm
Programovatelná jednotka s motorickým pojezdem. Žádná osa Z, avšak možnost optického zaostření až do výšky 27,5 mm. Dodává se verze s pevnou, motorizovanou nebo programovatelnou Z-osou.
šířka = 560, hloubka = 530, výška = 145 šířka = 360, hloubka = 380, výška = 240 šířka = 460, hloubka = 500, výška = 300
Štěrbinové provedení pro velké ploché součástky, které by se jinak nevešly do měřícího prostoru. Velká komora s pevnou, výměnou podložkou Štěrbinové provedení pro velké ploché součástky, které by se jinak nevešly do měřícího prostoru.
Autofokus popř. vizuální zaostření. Použitím otáčivého knoflíku vizuální zaostření Autofokus popř. vizuální zaostření.
Optické: 40 – 142xDigitální: v krocích 1,2,3 a 4xCelkem: 40 – 568x Optické: 38 – 46xDigitální: v krocích 1,2,3 a 4xCelkem: 38 – 184x Optické: 20 – 45x
Digitální: v krocích 1,2,3 a 4x
Celkem: 20 – 180x