PRODEJ, VÝROBA, INSTALACE A SERVIS MĚŘÍCÍ A ZKUŠEBNÍ TECHNIKY

TESTO (Česká republika)

Během několika posledních let působení zaujala firma Testo, s.r.o. stálé místo na českém trhu s měřicí technikou. Přístroje se zde prosazují především svojí kvalitou a rozumnou cenou. Testo, s.r.o. nenabízí pouze prodej přístrojů, servis kalibrace, ale především poradenství při řešení Vašich konkrétních měřicích úloh.

Testo vyrábí přenosné ruční měřicí přístroje pro měření teploty, vlhkosti, rychlosti proudění, tlaku, aktivity vody, otáček, pH, kvality vzduchu, světelnosti, hluku, analyzátory spalin, detektory plynů, přístroje pro potravinářský průmysl (HACCP). Dále nabízí přístroje pro měření ve vzduchotechnice a klimatizačních zařízeních, přístroje pro kontrolu a seřízení plynových a spalovacích zařízení, přístroje pro průmyslové aplikace a servis chladících zařízení a tepelných čerpadel.

TEPLOMĚRY

 

Kontaktní měření teploty

 

Teplotní folie – technická data pdf:

Teploměry – technická data pdf:

Kompaktní řada – technická data pdf:

Profesionální řada:

Nová měřicí technologie pro měření teploty

testo 735 je vícekanálový měřicí přístroj s nejvyšší možnou flexibilitou. Při plné výbavě může být vyhodnoceno a zobrazeno 6 teplotních sond: tři rádiové sondy a tři násuvné sondy. Pro klasickou sondu s kabelem jsou k dispozici dva vstupy pro rychlou termočlánkovou sondu (typ K/T) a jeden vstup pro vysoce přesnou sondu Pt100.

Přístroj testo 735 může zachytit a zobrazit až tři rádiové sondy. Na displeji se zobrazují naměřené hodnoty dvou libovolně zvolených sond. Z jakýchkoliv dvou naměřených hodnot lze vypočítat diferenční teplotu. Zobrazení minimálních nebo maximálních hodnot je možné pro každý teplotní kanál.

Správná sonda pro každou aplikaci

 • vysoká přesnost, rychlá odezva a široký měřicí rozsah od –200…+1350 °C, aby veškerá měření teploty byla na profesionální úrovni, je připraven rozsáhlý výběr sond Pt100 a termočlánkových sond ponorných, povrchových nebo pro měření teploty okolního vzduchu
 • precizní ponorná/vpichovací sonda Pt100 dosahuje přesnosti až 0,05 °C, rozlišení sondy je 0,001 °C, ideálně se hodí jako pracovní etalon při zajišťování kvality, v laboratořích a při kalibracích
 • násuvné termočlánkové sondy mají tu výhodu, že mají rychlou odezvu a velký měřicí rozsah, pro měření povrchové teploty jsou určené sondy s křížovým termočlánkem, měřicí špička s křížovým pružným termočlánkem se přizpůsobí i nerovným povrchům, křížový termočlánek sejme během několika sekund skutečnou teplotu měřeného objektu
 • naměřené hodnoty teplot lze rádiově přenášet do měřicího přístroje testo 735 až na vzdálenost 20 m (ve volném prostoru), přenos probíhá pomocí rádiového modulu (příslušenství) a pomocí příslušných rádiových sond je tak vyloučeno poškození kabelu nebo omezování v manipulaci s přístrojem a sondami

obr   obr

Další informace v prospektu pdf PDF 962kB

 

Referenční teploměr – technická data pdf:

 • testo 950(modulárně rozšiřitelný teplotní měřící systém)

Miniteploměry – technická data pdf:

 • miniteploměr vodotěsný, vpichový (měření teploty – snadné a rychlé)
 • miniteploměr povrchový (….. levný)
 • testo 905-T1(vpichovací miniteploměr)
 • testo 905-T2 (povrchový miniteploměr)

Bezkontaktní měření teploty – technická data (pdf)

Pocket řada:

Záznamníky teploty – technická data (pdf)


OTÁČKOMĚRY (technická data v pdf)

Měření otáček, opticky

Pocket řada:


pH – METRY a VODIVOST (technická data v pdf)


VLHKOMĚRY (technická data v pdf)

Referenční vlhkoměr:

Kompaktní vlhkoměr:

Profesionální vlhkoměr:

Bezkontaktní teploměr s integrovaným vlhkostním modulem:

 • testo 845 PDF 638kB
  • infra-teploměr s označením snímané plochy
  • přepínání optiky pro velkou a malou vzdálenost pro optimalizaci velikosti snímané plochy
  • současně je možné měřit i vlhkost

Záznamníky vlhkosti:

Pocket řada:


ENDOSKOPY

testo 319

Ohebný endoskop s optickým vláknem testo 319 umožňuje snadnou vizuální kontrolu špatně přístupných míst, jako např. klimatizačních kanálů, větracích šachet, strojů a motorů atd.

Endoskop testo 319 je robustní, ergonomicky formovaný a příruční. Výborná optika, 6 000 pixelů při zorném úhlu 50° a osvětlení, které pokrývá celé zorné pole. Čočka a trubice jsou vodotěsné a krátkodobě mohou být ponořeny i do oleje a benzínu.

obr

 

Zvláštností endoskopu testo 319 je jeho snadná přizpůsobivost v různých oblastech použití: ať silně ohnutý s poloměrem 50 mm, středně ohnutý či tvarově stálý – díky praktickému příslušenství jako je husí krk držící tvar s použitím v místech, kde je vyžadována střední ohebnost, tuhá decabonová trubice pro použití v aplikacích, kde je vyžadována vysoká tuhost sondy nebo praktický tříramenný drapák s kterým je možné snadno odstranit chuchvalce prachu nebo malé součásti.

obr

Pro zobrazení, dokumentaci a komunikaci je k dispozici adaptér pro mobilní telefon Nokia 6600 a MDA adaptér pro MDA VPA kompakt

obr

obr

obr

Další informace v prospektu pdf PDF 613kB


HLUKOMĚRY

Na trh jsou nyní nově uváděny hlukoměry testo 815/816 ve třídě přesnosti 2 podle IEC 60651. Přístroje vykazují výkonové znaky, které je u konkurence možné nalézt pouze u přístrojů vyšší cenové kategorie.

Výkonový znak 1: Oba přístroje jsou vybaveny frekvenčními filtry A a C. Výkonový znak 2: Přístroje jsou vybaveny závitem (1/4“) pro upevnění na stativ. Výkonový znak 3: Oba hlukoměry je možné při změně nadmořské výšky nebo teploty okolí na místě zkontrolovat a seřídit pomocí kalibrátoru. Kalibrátor má dvě hlukové hladiny (94 a 114 dB). Svou konstrukcí je vhodný také pro kalibraci 1/2“ a 1“ mikrofonů hlukoměrů ostatních výrobců.

Další předností je možnost nastavení časového vyhodnocení „Fast“ (rychlé) nebo „Slow“ (pomalé) a funkce rozpoznání a zobrazení maximální a minimální hodnoty. Měřicí rozsah přístroje testo 815 je 32…130 dB, přístroje testo 816 30…130 dB. Hlukoměr testo 816 je pro svůj větší rozsah a širší nabídku funkcí ideální volbou pro měření hluku na pracovištích a pro měření pro zařazení zařízení do skupiny podle hlučnosti. Přístroj je vybaven funkcí automatického přepínání dílčích měřicích rozsahů, podsvícení displeje, zobrazení histogramu pro odhad trendu hluku, analogovým výstupem AC/DC a možností provozu na síťový zdroj.

Kompaktní hlukoměry třídy přesnosti 2 pro kontrolní měření

testo 815

Přednosti:

 • třída přesnosti 2 podle IEC 60651
 • frekvenční filtry A a C
 • funkce Max / Min
 • závit pro upevnění na stativ (1/4″)
 • vysoká přesnost (třída2)
 • snadná justáž (pomocí kalibračního šroubováku)

Použití:

 • oblast klima a větrání
 • v pracovních provozech
 • měření kancelářských strojů
 • měření strojního hluku

obr  obr

Příslušenství:

kalibrátor hluku podle IEC 60942 0554 0452

Další informace v prospektu pdf PDF 726kB

testo 816

Přednosti:

 • třída přesnosti 2 podle IEC 60651
 • automatické přepínání měřícího rozsahu
 • AC výstup pro připojení zapisovače nebo analyzátoru
 • DC výstup pro připojení řádkového zapisovače nebo záznamníku
 • zobrazení histogramu na displeji jako indikace trendu
 • podsvětlení displeje (možnost vypnutí)
 • možnost provozu na síťový zdroj
 • mód měření Max / Min
 • závit pro stativ 1/4″

Použití:

 • měření na pracovištích
 • kontrola okolního hluku
 • měření pro zařazení do třídy hlučnosti
 • měření strojního hluku
 • kontrolní měření v průmyslu a řemeslných dílnách

obr  obr

Příslušenství:

kalibrátor hluku podle IEC 60942 0554 0452

Další informace v prospektu pdf PDF 726kB

 

Přesný kalibrátor hluku pro kontrolu a justáž hlukoměrů

Přednosti:

 • třída přesnosti 2 podle IEC 60942
 • snadná obsluha
 • pomocí přiloženého adaptéru je jej možné použít i na mikrofony s průměrem 1″
 • přesná kalibrátor pro všechny hlukoměry na trhu

Použití:

kalibrace a justáž hlukoměrů

obr

Další informace v prospektu pdf PDF 726kB